فراخوان وزارت نیرو برای احداث 325 مگاوات نیروگاه تولیدپراکنده در کشور

a