آقای کیانی

سپتامبر 5, 2021

موتور برق دیزلی

نوامبر 28, 2020

دیزل ژنراتور و انواع آن

نوامبر 23, 2020
ژنراتور گازی

مولد گازسوز و کاربرد آن

مولد گازسوز چیست؟ مولد گازسوز ترکیبی از یک موتور گازسوز و یک ژنراتور برای تولید برق است. در موتور این ژنراتور گازسوز، گاز  LPG یا CNG […]