پروژه های دیزل ژنراتور

پروژه های اجرا شده توسط شرکت کیا دیزل اسپادان در مراکز داده ( دیتا سنتر )

ردیف کارفرما  نام پروژه نوع دستگاه قدرت ، kVA    تعداد  عملکرد
 1  شرکت ساختمانی بانک ملت  مرکز داده بانک ملت سایت جیحون تهران 2250  3  

سنکرون سه دستگاه با یکدیگر

سنکرون با برق شبکه

کنترل از طریق پروتکل modbus
2 شرکت ساختمانی بانک ملت

مرکز داده بانک ملت

سایت شاهپور اصفهان
1110 2

سنکرون دو دستگاه با یکدیگر

کنترل از طریق پروتکل modbus

 

3 شرکت ایرانسل

مرکز داده ایرانسل

سایت تهران غرب
2000 2

امرجنسی با برق شبکه

کنترل از طریق پروتکل modbus

 

4 شرکت ایرانسل

مرکز داده

ایرانسل سایت

اصفهان
900 2

امرجنسی با برق شبکه

کنترل از طریق پروتکل modbus

 

5 شرکت ایرانسل مرکز داده ایرانسل سایت تهران غرب 1650 4

امرجنسی با برق شبکه

کنترل از طریق پروتکل modbus

 

6 شرکت ساختمانی بانک ملت

مرکز داده بانک ملت

سایت جیحون تهران
2250 3

سنکرون سه دستگاه با یکدیگر

سنکرون با برق شبکه

کنترل از طریق پروتکل modbus

 

7 شرکت آریا همراه سامانه مرکز داده هواپیمائی ماهان آکسا 1130 1

امرجنسی با برق شبکه

کنترل از طریق پروتکل modbus

 

8 شرکت تامین خدمات سیستم های کاربردی کاسپین

مرکز داده بانک پارسیان

سایت چیتگر تهران
900 2

امرجنسی با برق شبکه

کنترل از طریق پروتکل modbus

 

9 شرکت تامین خدمات سیستم های کاربردی کاسپین

مرکز داده بانک پارسیان

سایت سمنان
900 1

امرجنسی با برق شبکه

کنترل از طریق پروتکل modbus

 

10 شرکت اندیشه نگار پارس

مرکز داده بانک انصار

سایت تهران
700 2

امرجنسی با برق شبکه

قابلیت سنکرون دو دستگاه با یکدیگر

کنترل از طریق پروتکل modbus

 

11 شرکت اندیشه نگار پارس

مرکز داده بانک مهر ایرانیان

سایت تهران
550 1

امرجنسی با برق شبکه

کنترل از طریق پروتکل modbus

 

12 شرکت پتسا

مرکز داده بانک مهر ایرانیان

سایت تهران
کامینز ، کِس انرژی 275 2

امرجنسی با برق شبکه

کنترل از طریق پروتکل modbus

 

13 شرکت پیما عمران نیرو

مرکز داده بانک حکمت ایرانیان

سایت تهران
400 1

امرجنسی با برق شبکه

کنترل از طریق پروتکل modbus 
14 شرکت پیما عمران نیرو

مرکز داده سازمان فن آوری اطلاعات

سایت 7 استان
440 7

امرجنسی با برق شبکه

کنترل از طریق پروتکل modbus 
15 شرکت پیما عمران نیرو

مرکز داده

های وب

سایت تهران
کامینز ، تکنوژن 275 2

امرجنسی با برق شبکه

کنترل از طریق پروتکل modbus 
16 شرکت پیما عمران نیرو

مرکز داده

دانشگاه صنعتی اصفهان
1110 1

امرجنسی با برق شبکه

کنترل از طریق پروتکل modbus 
17 شرکت طرح و اجرای خانه سازی ایران

مرکز داده خانه سازی ایران

سایت تهران
1110 1

امرجنسی با برق شبکه

کنترل از طریق پروتکل modbus 
18 شرکت طرح و اجرای خانه سازی ایران

مرکز داده خانه سازی ایران

سایت تهران

1130 1

امرجنسی با برق شبکه

کنترل از طریق پروتکل modbus 
19 شرکت خدمات انفورماتیک ایران مرکز داده سایت نوشهر 1675 2

سنکرون دو دستگاه با یکدیگر

سنکرون با برق شبکه

کنترل از طریق پروتکل modbus
20 شرکت خدمات انفورماتیک ایران مرکز داده سایت ساختمان صدف تهران 700 1

امرجنسی با برق شبکه

کنترل از طریق پروتکل modbus 

a