جذب منابع انسانی

با تکمیل فرم ارائه شده در وب سایت کیادیزل اسپادان می توانید رزومه خود را برای این مجموعه ارسال نمایید.
همکاران ما پس از بررسی و واجد شرایط بودن با شما تماس حاصل خواهند نمود.
parallax background
اطلاعات عمومی
سوابق تحصیلی
سوابق شغلي متقاضي
سایر مهارت ها
آشنائي به زبانهاي خارجي
نام و نشانی دو نفر که با شما آشنایی کامل دارند:
CAPTCHA
لطفا صبر کنید